Betalen – Tandartspraktijk Langhout – Zandvoort

Betalen

Betalen

De rekening

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat kan verschillen per tandartsenpraktijk.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.

Alle behandelingen uitgevoerd door praktijk Schelpenplein worden aansluitend aan de behandeling voldaan. Dit kan op 3 manieren:

1. directe betaling per pin.

2. afgeven van een machtiging voor automatische incasso.

3. declareren bij uw zorgverzekeraar (dit kan niet bij alle zorgverzekeraars!). Als wij gebruik maken van deze methode dient u ten alle tijde een doorlopende incasso machtiging te ondertekenen voor het door uw zorgverzekeraar niet vergoede deel.

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen: